Фамилия
Имя
Email

Қазақ тілінен тест

1.Буын үндестігіне бағынбай жалғанған қосымшаны тап.

2.Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшаны тап.
3.Қай қосымша буын үндестігіне бағынбай тұр?
4.Қай септіктің жалғауы буын үндестігіне бағынбайды?
5.Қай әріпке аяқталған жіңішке буынды сөзге қосымша жуан жалғанады?
6.Қайсысы  синтаксисте  қарастырылады?
7.Қайсысы сөз табына жатпайды?
8.Қайсысының  күрделі сөзге қатысы жоқ?
9.Сөз табын табыңыз.
10.Пунктуация қай тіл білімі саласының зерттейтін саласы?
11.Айтылатын және естілетін тілдік құбылыс қалай аталады?
12.Тілдің ең кіші бөлігі не?
13.Дыбысты немен таңбалайды?
14.Қай әріп ф әрпінен кейін тұрады?
15.Дыбыс жасалу үшін не керек?
16.Қайсысы дыбыстау мүшесіне жатпайды?
17.Қазақтың төл сөздерінде кездеспейтін дыбысты тап.
18.Әріптердің қай қатары белгілі бір жүйеде емес?
19.Қосарлы дыбысты тап.
20.Kірме сөзде ғана болатын әріп қайсы?
21.Бос орынға қай сөз сәйкес келеді?
22.Қай сөзде 4- буыны тұйық буын?
23.Буынға қате бөлінген сөзді тап.
24.Бірыңғай жуан буынды сөзді тап.
25.Қай сөзде тасымалданбайтын буын бар?
1 out of 3

Қазақстан тарихы бойынша тест

1.Қарақытайларды жеңген:
2.«Найман» термині монғол тілінен бұл:
3.Қытайға жібек шығарудан бәсекелесболған кімдер:
4.Ұлы Жібек жолы қайдан бастау алады:
5.Күйдірілген саздан жасалған керамика:
6.Алғышқы қарулар:
7.Ежелгі адамдар не үшін топ құрған:
8.Ежелгі адамдардың алғышқы тұрақтары:
9.Қазақстандағы ең ежелгі төменгі палеолит тұрақтары табылған жер:
10.Мұздың еруі ... мың жыл бұрын басталды:
11.Неолит бұл ... – тас дәуірі:
12.Қостанай облысының шекарасындағы ежелгі қала:
13.Андроновтықтардың күн символы:
14.Қола дәуірінде Қазақстандағы адамдардың нәсілі:
15.Темір дәуірінде Қазақстанда өмір сүрген тайпалар:
16.Сақтар туралы ең қызықты мәліметтер кімдердін сақталған:
17.Қазақстан даласының халқы көшпенді мал шаруашылығына не үшін ауысты:
18.Өз азығын теуіп жей алатын:
19.Тиграхауда сақтары тұрған жерлер:
20.Сақтардың әйелдері:
21.Қыпшақ ханы қай рудан сайланған:
22.Қимақтар туралы жазған:
23.Оғыздар  мемлекеті....ғасырларда болған:
24.«Алтын қорған» Қазақстанның қай жерінде:
25.Қарахандар кімдерді женді:
2 out of 3

Физика пәні бойынша тест

1.х= р/кТ  формулаєа сјйкес х- тіѕ орнына  ќандай параметрді жазуєа болады

2.Бір молекуланың массасын қандай формула арқылы есептеуге болады?

3.Тізбектің кедергісін табу керек, егер оның керненуі 5 В болса, ал ток күші 10 А-ге тең болса?

4.Жарық сәулесі ауадан суға көшеді. Осы сұйықтықтың сыну көрсеткішін табу керек, егер түсу бұрышы 400, ал сыну бұрышы 200 болса.
5.Молекулалар концентрациясы қандай әріппен белгіленеді?
6.Доптың массасын анықтау керек, егер ол 0,1 Н күштің әсерінен  0,2 м/с2 үдеумен қозғалса.
3.Материалдық нүкте  x=2sin(1,57t+π/2) заң бойынша гармоникалық тербеліс жасайды. Тербелістін фазасын табу керек.
8.Біріктірілген газ заңын қандай формула арқылы жазуға болады?
9.Гамма- сәулеленудің құрамы қандай?
10.Абсолют температура қалай белгіленеді?
11.Бір молекуланың массасы қандай әріппен белгіленеді?
12.Тербелістегі денеге әсер ететін күш келесі заң бойынша тербеліс жасайды:  F=720cos(314t+π/4). Күштін амплитудасынын мәнін табу керек.

13.Түсу бұрышы  250. Түсу бұрышы мен шағылу бұрышының арасындағы бұрыш нешеге тең?

14.Берілген графиктардыѕ ќайсысы изобаралыќ процесске сјйкес келеді?

15.Шамалары Q  және 2Q екі нүктелік зарядтар бір-бірінен r арақашықтықта орналасып  F күшпен тартылады . Q және Q екі нүктелік зарядтар 2r арақашықтықта  қандай күшпен тартылады?

16.Массасы 2,7 кг алюминий затында қанша зат мөлшері бар?
17.Гей - Люссак  заңы қандай формуламен анықталады?
18.Электр өрісінің кернеулігі белгілі бір нүктеде қалай өзгереді, егер зарядтың мәні 4 есе өссе?
19.х= 3р/nm0  формулаєа сјйкес х- тіѕ орнына  ќандай параметрді жазуєа болады
20.Газ 400 Дж жылу мөлшерін алады, оның ішкі энергиясы 300 Дж-ға  өсті. Газдың атқарған жұмысы неге тең?

21.Идеал газдың қысымы қалай өзгереді , егер молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 3 есе артса, ал оның концентрациясы өзгермесе?

22.Тізбек бөлігіндегі электр тоғынын жұмысы келесі формула бойынша анықталады.

23.Абсолюттік температураны қандай формула бойынша анықтауға болады?
24.Газ  75 Дж жұмыс атқарып, 105 Дж жылу мөлшерін алады оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?
25.α-сәулеленудің құрамы қандай?
3 out of 3