Фамилия
Имя
Email

Қазақ тілінен тест

1.Тек кірме сөздерде кездесетін дыбысты тап.

2.Сөзге дұрыс жалғанған қосымшаны тап.
3.Сөзге қате жалғанған қосымшаны тап.
4.Қай сөзде «т» дыбысы түсіп қалған?
5.Қай сөзде бір дыбысы түсіп қалған?
6.Қайсысы  синтаксисте  қарастырылады?
7.Қайсысы сөз табына жатпайды?
8.Қайсысының  күрделі сөзге қатысы жоқ?
9.Сөз табын табыңыз.
10.Пунктуация қай тіл білімі саласының зерттейтін саласы?
11.Айтылатын және естілетін тілдік құбылыс қалай аталады?
12.Тілдің ең кіші бөлігі не?
13.Дыбысты немен таңбалайды?
14.Қай әріп ф әрпінен кейін тұрады?
15.Дыбыс жасалу үшін не керек?
16.Қайсысы дыбыстау мүшесіне жатпайды?
17.Қазақтың төл сөздерінде кездеспейтін дыбысты тап.
18.Әріптердің қай қатары белгілі бір жүйеде емес?
19.Қосарлы дыбысты тап.
20.Kірме сөзде ғана болатын әріп қайсы?
21.Бос орынға қай сөз сәйкес келеді?
22.Қай сөзде 4- буыны тұйық буын?
23.Буынға қате бөлінген сөзді тап.
24.Бірыңғай жуан буынды сөзді тап.
25.Қай сөзде тасымалданбайтын буын бар?
1 out of 3

Қазақстан тарихы бойынша тест

1.1130 – ыжж.  Шығыстан Жетісуға басып кірген кімдер:
2.Түркілердің ерте феодалдық мемлекеті:
3.Түркі қағанатының болған жылдары:
4.Түргеш қағанатының әкімшілік орталығы:
5.Қарлұқтар 200 жыл кімге қарсылық танытты:
6.Алғышқы қарулар:
7.Ежелгі адамдар не үшін топ құрған:
8.Ежелгі адамдардың алғышқы тұрақтары:
9.Қазақстандағы ең ежелгі төменгі палеолит тұрақтары табылған жер:
10.Мұздың еруі ... мың жыл бұрын басталды:
11.Неолит бұл ... – тас дәуірі:
12.Қостанай облысының шекарасындағы ежелгі қала:
13.Андроновтықтардың күн символы:
14.Қола дәуірінде Қазақстандағы адамдардың нәсілі:
15.Темір дәуірінде Қазақстанда өмір сүрген тайпалар:
16.Сақтар туралы ең қызықты мәліметтер кімдердін сақталған:
17.Қазақстан даласының халқы көшпенді мал шаруашылығына не үшін ауысты:
18.Өз азығын теуіп жей алатын:
19.Тиграхауда сақтары тұрған жерлер:
20.Сақтардың әйелдері:
21.Қыпшақ ханы қай рудан сайланған:
22.Қимақтар туралы жазған:
23.Оғыздар  мемлекеті....ғасырларда болған:
24.«Алтын қорған» Қазақстанның қай жерінде:
25.Қарахандар кімдерді женді:
2 out of 3

Ағылшын тілінен тест

1.Тиісті есімдікті қойыңыз:І’m sorry І forgot to phone you. -... all rі

2.Етістіктің 3 формасын көрсет.retell

3.Зат есімнің көпше түрінің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:As presents their … got … .

4.Past Partіcіple-дегі сөйлем:
5.Сөйлемді толықтырыңыз:... іs your favourіte subject at school?
6.Дұрыс жауап-I’d like a pair of shoes,please-…-White
3.Материалдық нүкте  x=2sin(1,57t+π/2) заң бойынша гармоникалық тербеліс жасайды. Тербелістін фазасын табу керек.
8.Біріктірілген газ заңын қандай формула арқылы жазуға болады?
9.Гамма- сәулеленудің құрамы қандай?
10.Абсолют температура қалай белгіленеді?
11.Бір молекуланың массасы қандай әріппен белгіленеді?
12.Тербелістегі денеге әсер ететін күш келесі заң бойынша тербеліс жасайды:  F=720cos(314t+π/4). Күштін амплитудасынын мәнін табу керек.

13.Түсу бұрышы  250. Түсу бұрышы мен шағылу бұрышының арасындағы бұрыш нешеге тең?

14.Берілген графиктардыѕ ќайсысы изобаралыќ процесске сјйкес келеді?

15.Шамалары Q  және 2Q екі нүктелік зарядтар бір-бірінен r арақашықтықта орналасып  F күшпен тартылады . Q және Q екі нүктелік зарядтар 2r арақашықтықта  қандай күшпен тартылады?

16.Массасы 2,7 кг алюминий затында қанша зат мөлшері бар?
17.Гей - Люссак  заңы қандай формуламен анықталады?
18.Электр өрісінің кернеулігі белгілі бір нүктеде қалай өзгереді, егер зарядтың мәні 4 есе өссе?
19.х= 3р/nm0  формулаєа сјйкес х- тіѕ орнына  ќандай параметрді жазуєа болады
20.Газ 400 Дж жылу мөлшерін алады, оның ішкі энергиясы 300 Дж-ға  өсті. Газдың атқарған жұмысы неге тең?

21.Идеал газдың қысымы қалай өзгереді , егер молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 3 есе артса, ал оның концентрациясы өзгермесе?

22.Тізбек бөлігіндегі электр тоғынын жұмысы келесі формула бойынша анықталады.

23.Абсолюттік температураны қандай формула бойынша анықтауға болады?
24.Газ  75 Дж жұмыс атқарып, 105 Дж жылу мөлшерін алады оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?
25.α-сәулеленудің құрамы қандай?
3 out of 3