Тегі
Аты
Email

Қазақ тілінен тест

1.Ұстеу қатысқан есімді тіркесті табыңыз.
2.Екі буыннан құралған сөзді анықтаңыз.
3.«У» дыбысы жіңішке болып тұрған сөзді көрсетіңіз.
4.Өздік есімдігі қатысқан сөз тіркесін көрсетіңіз.
5.Қосымшаның түбір сөзге дұрыс жалғанған түрін белгілеңіз.
6.Төл сөздің автор сөзінен соң орналасып тұрған түрін көрсетіңіз.
7.Тәуелдік жалғауынан соң жалғанып тұрған табыс жалғауын табыңыз.
8.Мекен үстеуін табыңыз.
9.Күрделі сан есімді анықтаңыз.
10.Буын үндестігі сақталмаған сөзді белгілеңіз.
11.Кісі аттарындағы кейінді ықпалды табыңыз
12.Буынға қате бөлінген сөзді көрсетіңіз
13.Тасымалдауға келмейтін жауапты белгілеңіз
14.Қазіргі қазақ тілінің стиліне жатпайтынын көрсетіңіз
15.Ауыспалы мағынада қолданылып тұрған сөзді табыңыз
16.Жалпылауыш сөзге байланысты қате қойылған тыныс белгіні табыңыз
17.Шешендік сөз-риторика термині шыққан тілді табыңыз
18.Баяндауыш құрамында келетін ²жөн² сөзі қайсысына тән
19.Тыныс белгісі дұрыс қойылған жерді көрсетіңіз
20.Қай сөйлемде үтір дұрыс қойылған, табыңыз
21.Себеп бағыныңқы сабақтас сөйлемді көрсетіңіз
22.Тыныс белгісі дұрыс қойылған қаратпа сөзді табыңыз
23.Қимыл-сын бағыныңқының сұрақтарын көрсет
24.Талғаулы салаластың жалғаулықтарын көрсет
25.Құрмаластың түрін белгіле
1 out of 2

Физика пәні бойынша тест

1.Пойыз жолдағы t уақыттың жартысын 70 км/сағ жылдамдықпен, ал екінші жартысын 30 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті. Орташа жылдамдығы

2.Екі автомобиль бензоколонкадан қарама-қарсы жаққа қозғалды: біріншісінің жылдамдығы 60 км/сағ, екіншісінікі - 90 км/сағ Қозғалыс басталғаннан кейін 30 минуттан кейін олардың ара қашықтығы

3.Автомобиль жолдың түзу сызықты бөлігінде тежеледі. Үдеу векторының бағыты

4.Орнынан қозғалған автомобиль 6 с ішінде жылдамдығын 36 м/с-ке жеткізді. Автомобильдің үдеуі
5.Дене ОХ осіне қарама-қарсы 36 км/сағ жылдамдықпен бірқалыпты қозғалады. Бастапқы координатасы 20 м. Дененің 4 с-тан кейінгі координатасы және осы уақытта жүрген жолы
6.Массасы 10 кг денені 8 м/с2 үдеумен жоғары көтеру үшін қажет күш
(g = 10 м/с2)

7.Еркін түскен дененің 6 с-тан кейінгі жылдамдығы  (g = 10 м/с2)

8.Динамометр Жер полюсінде 10 Н күш көрсетіп тұр. Жер бетінен Жер радиусындай биіктікте орналасса, оның көрсетуі
9.Егер доп 0,1Н күштің әсерінен 0,2 м/с2 үдеу алса, оның массасы
10.Массасы 20 кг газ көлемі 10 м3 шарды толтырған. Газдыңтығыздығы
11.Дене 20 м/с жылдамдықпен вертикаль тік лақтырылды. Дененің құлау уақыты (g = 10 м/с2)
12.Еркін түскен дене Жермен соғыларды жылдамдығы 30 м/с болса, құлау биіктігі (g = 10 м/с2)
13.Автомобиль 72 км/cағ жылдамдықпен қозғалады, дөңгелектерінің жолмен үйкеліс коэффициенті 0,7. Ең аз тежелу жолы (g=10 м/сB)
14.Оқушы резеңкені 45 Н күш жұмсай отырып 9 см-ге ұзартты. Егер 110 Н күш жұмсаса, резеңкенің ұзаруы
15.Н күштің әсерінен серіппе 0,1 м-ге ұзарды. Серіппенің қатаңдығы
16.Көтергіш кран салмағы 1000 Н жүкті 20 м биіктікке көтергенде, атқырылатын жұмыс
17.Массасы 10 кг, жылдамдығы 36 км/сағ дененің кинетикалық энергиясы
18.Массасы 100 кг, 60 км/мин жылдамдықпен қозғалатын зымыранның кинетикалық энергиясы
19.Оқтың бастапқы жылдамдығы 600 м/с, массасы 10 г. Егер траекториясының ең жоғарғы нүктесінде оның кинетикалық энергиясы 450 Дж болса, мылтық ұңғысынан көкжиекке қандай бұрышпен ұшып шыққан
20.Кітаптың массасы 500 г, үстелдің биіктігі 80 см. Еденге қатысты кітаптың потенциялық энергиясы  (g = 10 м/с2)

21.Дененің потенциалдық энергиясы дегеніміз

22.Салмағы 40 Н денені 120 см биіктікке көтеру атқарылатын жұмыс
23.Массасы 1 кг арбаша 3 м/с жылдамдықпен қозғалады. Оның эергиясын 2 есе арттыру үшін атқарылатын жұмыс
24.Жұмысшы горизонталь 600Н күш жұмсай отырып, жәшікті 3 м-ге жылжытқанда істейтін жұмысы
25.Массасы 10 кг дене 20Н күштің әсерінен жылдамдығын 2 м/с-ге арттырса, күш әсері созылатын уақыт
2 out of 2