Тегі
Аты
Email

Қазақ тілінен тест

1.Есімшенің қатарын табыңыз
2.Айтылуында өзгешелік байқалатын қатарды анықтаңыз
3.Бірігу тәсілімен жасалған күрделі зат есімді табыңыз
4.Қосымша қосылғанда кейінді ықпалдың әсерінен өзгеретін түбірді табыңыз
5.Кісі аттарындағы кейінді ықпалды табыңыз
6.Ауыспалы мағынада қолданылып тұрған сөзді табыңыз
7.Тура мағынадағы сөзді табыңыз
8.Ауыспалы мағынада қолданылып тұрған сөзді табыңыз
9.Қаратпа сөзді анықтаңыз
10.Кейде түбірмен бірге жазылатын шылауды көрсетіңіз
11.Бағыныңқы сөйлем басыңқының ортасында келсе, үтірдің қалай қойылатынын анықтаңыз
12.Коммуникативтік және экспрессивті эстетикалық сөздер - қай қатарға тән, табыңыз
13.Қос нүкте қойылмайтын орынды көрсетіңіз
14.Құрмалас сөйлемдердің арасына қойылған тыныс белгілердің дұрысын анықтаңыз
15.Жай сөйлемді табыңыз
16.Антоним сөзі бар сөйлемді табыңыз
17.Стильдің анықтамасын табыңыз
18.Еркін сөз тіркесін табыңыз
19.Дәйексөз анықтамасын табыңыз
20.Өздік есімдігі қатысқан тіркесті табыңыз
21.Жіктік жалғаудағы ІІ жақ, көпше түрде тұрған сөзді табыңыз
22.Сөздердің жалғау арқылы байланысын көрсетіңіз
23.Ілгерінді ықпалды табыңыз
24.Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз
25.Төрт рет тасымалданатын сөзді көрсетіңіз
1 out of 2

Математика пәні бойынша тест

1.Ромбының диоганальдары 8 және 7 см. Ауданын табыңыз.
3.Материалдық нүкте  x=2sin(1,57t+π/2) заң бойынша гармоникалық тербеліс жасайды. Тербелістін фазасын табу керек.
3.А=90, В=84 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін табыңдар.
4.Егерде центрлік бұрышқа сәйкес келетін доға шеңбердің  2/5  құраса, онда ол неше градусты құрайды.
5.Үшбұрыштың ұқабырғаларын табыңдар.

6.Теңбүйірлі трапецияның табаны 10 және 24 см, бүйір қабырғасы 25 см-ге тең. Трапецияның биіктігін табыңдар.

7.Қалам бағаның төмендегеніне дейін 30 теңге, ал төмендегеннен кейін 27 теңге болды. Баға қанша  % төмендеді:
8.Трапецияның орта сызығы 10 см. Диагоналдардың біреуі орта сызықты айырмасы 2 см-ге тең кесінділерге бөледі. Трапеция табандарын табыңыз
9.Ромбтың бір диагоналының ұзындығы қабырғасына тең. Ромбтың бұрыштарын табыңыз
10.Жер 3 күнде жыртылды. Бірінші күні барлық жердің 56%-ін, екінші күні қалғанының 75%-ін, үшінші күні 330 га жер жыртылды. Жердің ауданы қанша?
11.Трапецияның доғал бұрышы төбесінен түсірілген биіктігі табанының , 6 см және 30 см кесіндіге бөледі. Трапеция тең бүйірлі болса, табандарын табыңыз
12.Егер шеңберге жүргізілген жанама бір диаметр ұштарынан 2,4 дм және   1,8 дм қашықтықта жатса, онда шеңбер диаметрін табыңыз

13.Тік бұрышты үшбұрыштың катеттері 6 және 8. Осы үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған шеңберлердің радиустарының қосындысын табыңыз.

14.Үш шеңбердің әрқайсысы бір-бірімен жанасады. Олардың центрлерінің арасын қосатын кесінділерден тік бұрышты үшбұрыш жасалады. Егер үлкен екеуінің радиустары 4 см, 6 см болса, онда кіші шеңбердің радиусын табыңыз.
15.Трапецияның табандары 3:5 қатынасындай, ал орта сызығы 16 м тең. Трапецияның табандарын табыңыз
16.Трапецияның бүйір қабырғалары 13см және 15см, ал периметрі 48см. Трапецияның орта сызығын табыңыз.
17.Үш учаскенің ауданы 60га. Бірінші учаскенің ауданы барлығының ауданының 25%-не тең. Екінші және үшінші учаскелердің аудандарының қатынастары 4:5-ке қатынасындай. Учаскелердің әрқайсысының ауданын табыңыз
18.Екі ауылдың ара қашықтығы 36 км. Осы қашықтықты велосипедші 3 сағат ішінде, ал жаяу жүруші 6 сағат ішінде жүріп өтеді.  Егер велосипедші мен  жаяу жүруші екі ауылдан бір мезгілде қарама- қарсы жүрсе, неше сағаттан кейін бір-бірімен кездеседі?
19.Геометриялық прогрессияда: q = 2, S7 = 635   болса, осы прогрессияның  алтыншы мүшесін  табыңыз

20.Фотоаппараттың бағасын екі бірдей процентке арзан датқанда оның бағасы 300 тенгеден 192 тенгеге түсті. Фотоаппараттың бағасы екі ретінде де неше процентке аразандатылып еді?

21.Өрнектің мәнін табыңыз: sin150cos150
22.Саяжайдағы ағаштардың 30-ы жеміс ағаштары. Бұл барлық ағаштардың 75%-і Саяжайда барлығы қанша ағаш бар?
23.Әсеттің массасы 35 кг. Адам массасының 65%-і су. Әсеттің денесінде неше килограмм су бар?
24.Өзен бойындағы екі қаланың ара қашықтығы 80 км. Теплоход бір қаладан екіншісіне барып қайтуға 8 сағ 20 мин жұмсайды. Өзен ағысының жылдамдығы 4 км/сағ. Теплоходтың тынық судағы жылдамдығын табыңыз
25.Трапецияның табандары 2:3 қатынасындай, ал орта сызығы 5 м тең. Трапецияның табандарын табыңыз
2 out of 2